วิธีการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ Modguesthouse.com

ขั้นตอนการสำรองห้องพัก

  1. กดปุ่ม Book Now ระบบจะนำท่านเข้าสู่ระบบการสำรองห้องพัก
  2. เลือกวันที่ท่านต้องการเข้าพัก
  3. เลือกประเภทห้องพักและโปรโมชั่นที่ท่านต้องการ
  4. ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบ
  5. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
  6. หากท่านได้อ่านเงื่อนไขการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกดในบริเวณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
  7. กดปุ่มยืนยันการจอง
  8. ตรวจสอบข้อมูลการจองและกดยืนยันอีกครั้ง
  9. ระบบจะทำการส่งเอกสารการจองให้ท่านผ่านทางอีเมล์

หมายเหตุ

หากท่านไม่มีข้อมูลบัตรเครดิต ท่านสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่หมายเลข 032-512-296 หรือ Email : info@modguesthouse.com ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือท่าน

ขอบคุณที่สนใจใช้บริการจาก Mod Guesthouse ครับ

Leave a Comment

Translate »